ketabkhaneh
ketabkhaneh

 

خلاصه سوابق پژوهشي و تحصيلي
دكتر محمدرضا جعفري نصر

 
  عضو هيئت علمي ( با مرتبه دانشياري)
هيئت رئيسه- مشاور رياست پژوهشگاه

 
 

ليسانس و فوق ليسانس خود را در رشته مهندسي شيمي از دانشگاه صنعتي اميركبير و دكتري خود را از دانشگاه يوميست انگلستان در زمينه مهندسي شيمي– انتگراسيون انرژي در فرايندهاي شيميايي در سال ۱۳۷۸ دريافت نموده ‌اند.

در حال حاضر با مرتبه دانشياري به عنوان عضو هيئت علمي پژوهشگاه صنعت نفت مشغول به انجام وظيفه اند. نامبرده با بيش از ۲۷ سال سابقه كار پژوهشي در مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي كشور شامل؛ پژوهشگاه صنعت نفت ، شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي, دانشگاه, مركز تحقيقات صنايع دفاعي كشور مشغول انجام خدمات پژوهشي بوده و مسئوليتهاي مختلفي را عهده دار بوده اند.

در اين مراكز كار خود را به عناوين:
مشاور رياست , عضو هيئت رئيسه و شوراي پژوهشي پژوهشگاه صنعت نفت
رئيس کميته راهبري دانشجويان دکتراي پژوهشي پژوهشگاه صنعت نفت
رئيس شورايعالي مديريت کربن پژوهشگاه صنعت نفت
عضو اصلي کميته ارزيابي پروژه ها و طرح هاي پژوهشگاه صنعت نفت
مدير پژوهش و فناوري در شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي
مدير گروه پژوهش هاي فرآيندي (غيرپليمري)
قائم مقام پژوهشكده و رئيس پژوهشكده گاز, رئيس واحدهاي بهره برداري و توسعه، مدل سازي, مهندس طراح فرآيند، مهندسي ارشد مدل سازي , در پژوهشگاه صنعت نفت
مدير گروه پژوهشي دانشکده مهندسي نفت و گاز, عضو شوراي آموزشي دانشکده مهندسي نفت و گاز , عضو شوراي آموزشي و دانشجويي دانشکده مهندسي نفت و گاز واحد علوم تحقيقات
را دنبال كرده‌اند.

نامبرده داراي بيش از ۱۰۰ مقاله پژوهشي است كه در كنفرانس‌هاي علمي و بين المللي و در مجلات داخلي و خارجي به چاپ رسيده و داراي يک ثبت اختراع بين المللي و سه ثبت اختراع داخلي است. مولف سه کتاب در زمينه صرفه جويي مصرف انرژي (يکپارچه سازي انرژي در فرايندهاي پتروشيمي) , فناوري هاي جديد بهبود انتقال حرارت و رسوبگذاري در مبدل هاي حرارتي است که توسط پژوهشگاه صنعت نفت به چاپ رسيده است . اين كتاب در مهرماه ۹۳ بعنوان برنده جايزه كتاب برگزيده وزارت نفت شناخته و انتخاب گرديد.
 

 
     

 

 
 

خلاصه سوابق پژوهشي و تحصيلي
دكتر مرتضي رضاپور

 
  استاديار رسمي پژوهشگاه صنعت نفت
رياست واحد مالكيت فكري پژوهشگاه


 
 

مرتضي رضاپور (متولد ۱۴ فروردين ۱۳۵۸)، دكتري شيمي تجزيه از دانشگاه تهران و استاديار رسمي پژوهشگاه صنعت نفت است. ايشان به زبان انگليسي مسلط بوده و هم اكنون مدرس و كارشناس كانون زبان ايران مي باشد و در عين حال به زبانهاي آلماني و فرانسه نيز آشنايي نسبي دارد. ايشان علاوه بر گذراندن دوره هاي تخصصي مالكيت فكري در داخل و خارج كشور دوره MBA يكساله دانشكده فني دانشگاه تهران را نيز با موفقيت به اتمام رسانيده است و حدود چهار سال است كه رياست واحد مالكيت فكري پژوهشگاه صنعت نفت را بر عهده دارد.

آقاي دكتر رضاپور از زمان شروع همكاري با پژوهشگاه صنعت نفت در تعداد زيادي از پروژه هاي پژوهشي در زمينه هتي فني و تحليلي همكاري داشته است و در حال حاضر با چاپ بالغ بر ۳۰ مقاله در نشريات خارجي (كه ۴ مورد از آنها به عنوان مقالات با ارجاع دهي بالا معرفي شده اند) و تعدادي مقاله در نشريات داخلي، اراوه بيش از ۲۰ مقاله در سمنارهاي تخصصي داخل كشور، ‌و ثبت چند اختراع داخلي و خارجي به پژوهش و آموزش در حوزه هاي الكتروشيمي تجزيه اي و مالكيت فكري نيز مشغول است و كارگاههاي متعددي را به ويژه در حوزه مالكيت فكري ارائه نموده است.

علاوه كسب رتبه هاي تحصيلي ممتاز نظير رتبه دوم كنكور كارشناسي ارشد سال ۱۳۸۰ در گرايش شيمي پليمر و رتبه اول در همين آزمون در گرايش شيمي محض و رتبه اول مرحله نخست المپياد دانشجويي همين سال، ايشان تا به حال جوايز متعددي را در حوزه پژوهش كسب كرده اند كه مهمترين آنها عنوان دانشجوي پژوهشگر برگزيده دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۲ ،‌و كارشناس پژوهشي برتر صنعت در سال ۱۳۸۷ مي باشد. ايشان همچنين براي ترجمه كتاب مديريت تکنولوژي در سازمانهاي تکنولوژي - بنيان در سال ۱۳۸۷ مشتركا برنده جايزه ترجمه برگزيده كتاب فصل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز گرديده اند.

ايشان در ترجمه نزديك به ۱۶ جلد كتاب در زمينه هاي آموزش شيمي، مديريت فناوري،‌مالكيت فكري و فلسفه علم شركت داشته است و هچنين چنديد مورد تاليف نيز به زبان انگليسي در انتشارات شناخته شده خارجي از ايشان منتشر گرديده و يا در دست انتشار است كه فهرستي اجالي از اين موارد در ادامه ذكر گرديه است.

ترجمه كتابهاي شيمي توصيفي عناصر، گروه هاي اصلي جدول تناوبي،شيمي، روش حل مسايل، شيمي، مقدمه اي بر شيمي: ساختار اتم،مقدمه اي بر شيمي: گازها و محلول ها، مقدمه اي بر شيمي: واکنش هاي شيميايي، مقدمه اي بر شيمي: پيوندهاي شيميايي، شيمي - شاهد عيني، مديريت تکنولوژي در سازمانهاي تکنولوژي - بنيان، مفاهیم ثبت اختراع برای مدیران، جستجوی پتنت: ابزارها و روش ها،‌ زندگي نامه ارنست راترفورد (در دست چاپ)، روشهاي نمونه برداري در شيمي تجزيه (در دست چاپ)، الكتروشيمي تجزيه اي (در دست ترجمه)،‌علم چيست و چگونه كار مي كند؟ (در دست چاپ).

گردآوري كتاب دوسالانه ي شيمي و تاليف فصل حسگرهاي الكتروشيمياي از دايره المعارف حسگرها (چاپ انتشارات American Scientific Publishers)،‌ فصول حسگرهاي اكتروشيميايي و حسگر هاي گازي از كتاب Electrochemical Sensors  (چاپ شده توسط انتشارات Transworld Research Network)،‌ فصول كابردهاي دارويي پليمرهاي ايمپرينت شده (در دست چاپ)،‌كاربردهاي دارويي كروماتوگرافي يوني ( در دست چاپ)،‌كاربردهاي دارويي روشهاي استخراج ميكرو ( در دست چاپ)، كتاب شيمي و جداسازي و شناسايي لانتانيدها ( در دست چاپ). 

 
     
 

 

تماس با ما

نمایندگی های فروش

بالا

Template Design:RIPI